PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY ÚVODNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKY KRAJ ZLINSKY KRAJ OLOMOUCKY KRAJ JIHOMORAVSKY KRAJ PARDUBICKY KRAJ KRALOVEHRADECKY KRAJ LIBERECKY KRAJ VYSOCINA PRAHA STREDOCESKY KRAJ USTECKY KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKY KRAJ KARLOVARSKY KRAJ FOLKLORNÍ SDRUZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY CESKY ROZHLAS BESKYDY-VALASSKO SLEZSKA HARTA CZECH TOURISM
Pátek 19.07.2024
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Základní informace o ČR
Česká NEJ
Kraje ČR
Turistické regiony
Turistické oblasti
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
Pohádkové regiony
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Databanka akcí
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
PRAHA SRDCE EVROPY
  Město PRAHA
Pražská informační centra
Kalendář akcí v Praze
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
Kongresy a konference
Veletrhy a výstavy
Turistika a volný čas
  Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Pěší turistika
Agroturistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Sport a relaxace
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Biosférická rezervace UNESCO
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
Obchod a služby
  Služby motoristům
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba
Království perníku

Jednací řád členského fóra A.T.I.C. ČR

Tento jednací řád upravuje zásady členského fóra A.T.I.C. ČR
I.
Členské fórum je svoláváno v souladu se stanovami A.T.I.C. ČR.
II.
Členské fórum A.T.I.C. ČR se svolává nejméně 1 měsíc předem písemnou pozvánkou, v níz je uveden program jednání, čas a místo konání. V mimořádných případech lze svolat členské fórum A.T.I.C. ČR i v kratším termínu.
III.
Jako podklady pro jednání členského fóra A.T.I.C. ČR slouzí písemné materiály rozesílané spolu s pozvánkou. Člen A.T.I.C. ČR má právo předlozit prostřednictvím předsedajícího materiál s návrhem na jeho projednání v členském fóru A.T.I.C. ČR. V případě naléhavosti a se souhlasem členského fóra lze projednat i zprávy podané ústní formou. Návrh materiálu k projednání v písemné formě musí obsahovat návrh na usnesení členského fóra A.T.I.C. ČR.
IV.
Zasedání členského fóra A.T.I.C. ČR řídí výkonný prezident nebo viceprezident, či jimi pověřený člen rady A.T.I.C. ČR. Členské fórum A.T.I.C. ČR schvaluje na návrh předsedajícího program jednání. Kterýkoli člen A.T.I.C. ČR má právo navrhnout změnu nebo doplnění programu jednání.
V.
Členské fórum je způsobilé k jednání, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho řádných členů. Pokud není přítomna nadpoloviční většina, zahájení jednání členského fóra se odloží o 1 hodinu, a pak je členské fórum usnášeníschopné v počtu zúčastněných řádných členů A.T.I.C. ČR Jednání členského fóra se zúčastňuje s hlasem poradním revizor a případní hosté, vždy však se souhlasem členského fóra A.T.I.C ČR.
VI.
Předsedající zahajuje a řídí zasedání, otvírá a vyhlašuje je za skončené se souhlasem členského fóra A.T.I.C. ČR, formuluje návrhy usnesení a řídí hlasování v průběhu zasedání. Při jednání dává členům A.T.I.C. ČR slovo v pořadí, ve kterém se o ně přihlásili. Upřednostňuje přednesení technické poznámky, uděluje a má právo odejmout slovo diskutujícím. Má právo udělit slovo přizvaným osobám. Předsedající prohlašuje zasedání za ukončené.
VII.
Diskusní vystoupení se musí týkat projednávaného bodu. Délku diskusního příspěvku stanovuje členské fórum A.T.I.C. ČR.
VIII.
Každý řádný člen má právo jednoho hlasu. Hlasování je veřejné, řádní členové A.T.I.C. ČR hlasují zvednutím ruky. Je-li k návrhu předložen pozměňovací návrh, hlasuje se nejprve o něm. Je-li předloženo více pozměňovacích návrhů, hlasuje se o nich v pořadí od posledně podaného. Pokud je pozměňovací návrh přijat, o dalším se ve stejné věci již nehlasuje. Každý řádný člen A.T.I.C. ČR má právo předložit návrh na tajné hlasování, o kterém následně rozhodne členské fórum.
IX.
Návrh na usnesení členského fóra A.T.I.C. ČR předkládá ke schválení návrhová komise ustanovená členským fórem v počtu nejméně 3 členů.
X.
Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina řádných členů A.T.I.C. ČR přítomných na zasedání. Zprávu o počtu přítomných řádných členů A.T.I.C. ČR a dalších účastníků jednání předkládá členskému fóru A.T.I.C. ČR mandátová komise.
XI.
V případě potřeby ustavuje členské fórum A.T.I.C. ČR další poradní orgány.
XII.
Za zveřejnřní oficiálních informací z jednání členského fóra A.T.I.C ČR odpovídá rada A.T.I.C. ČR. Členské fórum A.T.I.C. ČR může ustavit pro potřeby zpracování oficiálních informací z jednání tiskovou komisi, případně pověřit svého zástupce zodpovědného za podání informace. Členské fórum A.T.I.C. ČR může rozhodnout o tom, že nebude zveřejněna určitá informace nebo dokument.
XIII.
Ve výjimečných případech může členské fórum A.T.I.C. ČR vyhlásit své jednání za veřejné.
XIV.
O zasedání členského fóra se pořizuje zápis. Zápis obsahuje datum, místo a program jednání, jméno předsedajícího, usnesení k jednotlivý podaným návrhům a výsledky hlasování při přijetí jednotlivých usnesení. Součást zápisu jsou vždy schválené přílohy, tj. zpravidla úplné texty přijatých dokumentů apod. Zápis ze zasedání členského fóra A.T.I.C. ČR podepisuje předsedající, zapisovatel a dva předem stanoveí členové A.T.I.C. ČR. Zápis bude odeslán členům A.T.I.C. ČR do 21 dnů po zasedání.
XV.
Jednací řád členského fóra A.T.I.C. ČR nabyl platnosti jeho schválením na zasedání členského fóra A.T.I.C. ČR konané dne 9.října 1995.
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
VELETRHY
FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
TURISTIKA